MĀKSLU TERAPIJA

Latvijā ir veselības aprūpes joma, kurā klientu/ pacientu daudzveidīgo veselības un sociālo problēmu risināšanai un pārvarēšanai individuāli vai grupā terapeitiskās vides un terapeitisko attiecību kontekstā izmanto:

  • mākslas (vizuāli plastiskās mākslas, mūzikas, dejas un kustību, drāmas) līdzekļus, tehnikas un paņēmienus;
  • radošo (mākslas radīšanas) procesu un tā rezultātu;
  • klienta/ pacienta refleksiju par (reakciju uz) šo procesu un/ vai radīto darbu, kas tiek saprasta, kā viņa sajūtu, emociju, jūtu, domu, vajadzību, spēju, resursu, interešu, grūtību u.c. izpausme.MĀKSLAS TERAPEITS 

ir ārstniecības persona, kas ir ieguvusi otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību veselības aprūpē un profesionālo kvalifikāciju ar specializāciju vienā no mākslas veidiem (vizuāli plastiskā māksla, deja un kustība, drāma, mūzika).


Mākslas terapeits veic klienta vai pacienta izpēti vai novērtēšanu un realizē mākslas terapijas procesu, izmantojot specifisku mākslas formu kā instrumentu terapeitisko attiecību veidošanai un uzturēšanai atbilstoši specializācijai; palīdz klientam vai pacientam pārvarēt daudzveidīgas veselības un sociālās problēmas; piedalās zinātniski pētnieciskajos projektos un profesionālās izglītības realizēšanā, veicinot specialitātes attīstību.


Mākslas terapeits strādā veselības, sociālās aprūpes vai izglītības jomas uzņēmumos, veicot savu profesionālo darbību patstāvīgi, multiprofesionālas vai daudzdisciplināras komandas sastāvā. Biedrības "Latvijas Mākslu terapijas asociāciju apvienība" mērķi. 

2.1.  Biedrības mērķi ir:

2.1.1. koordinēt mākslu terapijas profesionālo asociāciju darbību;

2.1.2. organizēt mākslas terapeitu sertificēšanu;

2.1.3. izstrādāt ieteikumus un projektus saistībā ar mākslu terapiju, lai palielinātu mākslas terapeitu devumu veselības aprūpē, sociālajā aprūpē un izglītības un zinātnes jomās;

2.1.4. sekmēt mākslas terapeitu izglītošanu un tālākizglītības apmācību programmu izveidi un ieviešanu; sekmēt pieredzes apmaiņas studiju un mācību prakses programmu ieviešanu mākslas terapijas studentiem gan Latvijā, gan ārvalstīs; veicināt mākslas terapijas studentu iesaistīšanos zinātnisko pētījumu un praktisko pētījumu projektos Latvijā un ārvalstīs;

2.1.5. veikt pētījumus, sniegt atzinumus un eksperta slēdzienus jautājumos, kas saistīti ar mākslu terapiju, tās metodēm un tehniku, to pielietošanas iespējām un rezultātiem, kā arī jautājumos, kas saistīti ar mākslas terapeitu profesionālo darbību Latvijā un pasaulē;

2.1.6. noteikt mākslas terapeita specializācijas un profesionālās darbības kvalitātes kritērijus;

2.1.7. veikt jebkuru citu darbību, kas nav pretrunā ar likumu un Biedrības statūtiem un kalpo Biedrības mērķu sasniegšanai.Biedrības "Latvijas Mākslu terapijas asociāciju apvienība" uzdevumi. 

3.1. Biedrības uzdevumi ir:

3.1.1. Savu mērķu sasniegšanai Biedrība sadarbojas ar valsts un pašvaldību iestādēm, citām organizācijām un apvienībām, masu informācijas līdzekļiem un citām juridiskām un fiziskām personām.

3.1.2. Savu mērķu sasniegšanai Biedrībai ir tiesības veikt arī publisku darbību, kas nav pretrunā ar likumu un šiem statūtiem. Cita starpā, šajā nolūkā Biedrība ir tiesīga:

  - brīvi izplatīt informāciju par savu darbību;

  - izveidot un izdot savus izdevumus un citus masu informācijas līdzekļus;

  - organizēt mītiņus, demonstrācijas, ielu gājienus un sapulces publiskās vietās atbilstoši likumam;
  - veikt citu publiska rakstura darbību.

MĀKSLU TERAPIJAS DIENU 2017 PASĀKUMIBiedrības “Cerību spārni” bērnu un jauniešu mākslas terapijas sesijās radīto darbu izstāde “Brīnumainie koki”

APRAKSTS

Koki ir daudzveidīgās cilvēka attīstības un būtības simbols. Katrs cilvēks un koks ir brīnums. Līdzīgi kā ikvienam kokam dabā arī cilvēkiem ir bagāta iekšējā dzīve, kas dod iespēju uzziedēt un dot augļus. Tāpat kā koku dzīve ir saistīta ar noteiktu gada cikliskumu, tāpat arī cilvēkiem ir dažādi dzīves posmi. Cilvēks smeļ spēku dzimtas vērtībās un iepriekšējo paaudžu mantojumā, aug un attīstās, pilnveidojas un dalās ar citiem savās vērtībās.

ORGANIZĒ

Sadarbībā ar biedrību “Cerību spārni” Dace Visnola, Dr.paed., Mag.sc.sal., sertificēta mākslas terapeite ar specializāciju vizuāli plastiskajā mākslas terapijā, mākslas skolotāja un māksliniece, mentore, lektore, radošu semināru un mākslas terapijas grupu vadītāja. Darbības jomas mākslas terapijā – pārmērīga stresa un trauksmes pārvarēšana, psihosomatiski, psihiskās un garīgās attīstības traucējumi, emocionālas grūtības un personības izaugsme pieaugušajiem un bērniem. Informācija: tel.29488445, e-pasts: dvisnola@lu.lv

LAIKS

Izstādes atklāšana 14.11.2017. plkst. 15:00, izstāde aplūkojama darba dienās

VIETA

Siguldas Iespēju mājā, Rīgas ielā 1, Sigulda

MĒRĶAUDITORIJA

Izstāde atvērta visiem interesentiem

PIETEIKŠANĀS, SAMAKSA

Pieteikšanās nav nepieciešama

Ieeja bez maksasPubliska lekcija „Kas ir mākslu terapija un tās iespējas”

APRAKSTS

Lekcija domāta tiem, kas vēlas kaut ko vairāk uzzināt par mākslas terapiju, saprast kā tā darbojas un iegūtu nelielu ieskatu šajā profesijā

ORGANIZĒ

Sandra Mihailova, sertificēta mākslas terapeite ar specializāciju deju un kustību terapijā, Rīgas Stradiņa universitātes asoc.prof., Latvijas Mākslu terapijas asociāciju apvienības valdes priekšsēdētāja

LAIKS

15.11.2017. plkst. 16:30 – 18:00

VIETA

Rīgas Stradiņa universitāte, Dzirciema iela 16, telpa 1a, Rīga

MĒRĶAUDITORIJA

Interesenti, kas nav informēti par mākslu terapiju, potenciālie programmas studenti; maksimālais dalībnieku skaits – 20

PIETEIKŠANĀS, SAMAKSA

Pieteikšanās pa tālr. 29144606

BezmaksasIepazīšanās seminārs "Ar drāmas terapiju – tuvāk sev!"

APRAKSTS

Drāmas terapija ir lieliska iespēja iepazīt pašam sevi, izprast savas patiesās vēlmes un vajadzības, atgūt pārliecību un ticību savam iekšējam spēkam pēc dažādiem traumatiskiem pārdzīvojumiem.

ORGANIZĒ

Līga Rundāne, sertificēta mākslas terapeite ar specializāciju drāmas terapijā, Latvijas Drāmas terapijas asociācijas valdes priekšsēdētāja. Vairāk informācijas: http://tuvaksev.mozello.lv/

LAIKS

15.11.2017. plkst. 18:00 – 19:30

VIETA

Pulkveža Brieža iela 15A, 106. telpa, Rīga

MĒRĶAUDITORIJA

Pieaugušie. Dažādas klientu grupas, bet īpaši aicināti cilvēki, kam ikdienā pietrūkst emocionāla atbalsta.

PIETEIKŠANĀS, SAMAKSA

Pieteikšanās pa tālr. 29196433 vai e-pastu: ligarundane@gmail.com

Samaksa: Simboliska iepazīšanās samaksa – 5 eiroPasākuma ietvaros mākslas terapeiti visās četrās tās specializācijās: vizuāli plastiskās mākslas terapijā, drāmas terapijā, deju un kustību terapijā un mūzikas terapijā, piedāvā atvērtus pasākumus visplašākajai auditorijai – dažādām klientu un pacientu grupām, bērnu vecākiem, darba kolēģiem un ikvienam interesentam.


Atvērto nodarbību, prezentāciju, lekciju, semināru un meistarklašu apmeklējums ir bez maksas, ar samazinātu samaksu vai par ziedojumiem.


Kontaktinformācija: maksluterapijasdienas@gmail.com


Mākslu terapijas dienām varat sekot arī sociālajā tīklā facebook.com


​“Latvijas Mākslu terapijas asociāciju apvienība” piedāvā


Mākslu terapijas dienas ​​​​


no 28. oktobra – 15.novembrim visā Latvijā!

NOTIKUŠIE PASĀKUMI


Bezmaksas konsultācija pie mūzikas terapeita

APRAKSTS

Bezmaksas mūzikas terapijas sesija / konsultācija pie sertificēta mākslas terapeita mūzikas specializācijā

ORGANIZĒ

Jānis Rotšteins, sertificēts mākslas terapeits ar specializāciju mūzikas terapijā

LAIKS

28.10.2017. plkst.16:00 – 18:00

Konsultācijas ilgums 30 minūtes

VIETA

Ceriņu iela 7Bauska

MĒRĶAUDITORIJA

Bērni, pusaudži, pieaugušie, ģimenes

PIETEIKŠANĀS, SAMAKSA

Pieteikšanās iepriekš vienojoties pa tālr. 29731016

Bezmaksas

 

Mūzikas terapijas meistarklase „Skaņu cikls”

APRAKSTS

Dalībniekiem būs iespēja uz vairāku stila un rakstura mūzikas improvizēt ar dažādiem mūzikas instrumentiem vai balsi, ļauties spontanitātei un apzināt sevi jaunā emocionālā pieredzē.

ORGANIZĒ

Inga Bērziņa, praktizējoša mākslas terapeite ar specializāciju mūzikas terapijā, strādā SIA “Klīnika Piramīda”, Latvijas Nacionālās operas un baleta teātra kora vokāliste, vokālais un mūzikas pedagogs. Kopš 2014. gada lasa lekcijas un vada vokālās pašizaugsmes grupas pašdarbības koru rīkotajās meistarklasēs. Biedrības “Latvijas mūzikas terapijas asociācija” biedre.

LAIKS

06.11.2017. plkst. 19:00 – 20:30

VIETA

SIA Klīnika Piramīda 3, Kalnciema ielā 27, Rīga

MĒRĶAUDITORIJA

Jaunieši un pieaugušie, skaits – līdz 15 dalībnieku

PIETEIKŠANĀS, SAMAKSA

Pieteikšanās klīnikas reģistratūrā pa tālr. 29124727, 67293356, 25713215, 27090899

BezmaksasAtvērtā nodarbība deju un kustību terapijā "Jūties savā ķermenī kā mājās"

APRAKSTS

Iepazīšanas sesijas mērķis ir palielināt ķermeņa apzinātību, kas sniedz iespēju skaidrāk saprast sava ķermeņa vajadzības un stiprās puses. Kustību izpēte ļaus izteikt personīgos kustību paternus un stilu, kas savukārt palīdz izprast savu ķermeni un gūt gandarījumu no kustības. Tiks piedāvātas relaksācijas tehnikas emocionālās un fiziskās spriedzes mazināšanai.

Vairāk informācijas šeit: http://vivendicentrs.lv/lv/jaunumi/kermena-apzinasanas-grupa

ORGANIZĒ

Irina Panovska, mākslas terapeite ar specializāciju deju un kustību terapijā

LAIKS

06.11.2017. plkst. 18:00 – 19:30

VIETA

Veselības centrs “Vivendi”, Dzirnavu iela 16, Rīga

MĒRĶAUDITORIJA

Ikviens interesents (pieaugušie). Dalībnieku skaits – 10

PIETEIKŠANĀS, SAMAKSA

Pieteikšanās pa tālr. 20451777 vai info@vivendicentrs.lv

BezmaksasPrezentācija „Tomatis metode”

APRAKSTS

Iepazīšanās ar Tomatis metodes pielietošanas iespējām, audiovokālo ciklu un Forbrain.

Tomatis metode ir sensorās integrācijas metode korekcijas darbam ar valodas, emocionāliem, psihiskās attīstības aizturi īpašiem bērniem. To pielieto individuāli un grupās, skolās un pirmsskolas iestādēs, rehabilitācijas centros.

Tomatis metodes konsultants veic diagnostiku, izstrādā individuālās programmas. www.tomatis.com,www.tomatislatvia.com.

ORGANIZĒ

Lillija Kirsanova, Tomatis centra vadītāja, Tomatis metodes konsultants, mag. veselības aprūpē, mākslas terapeite ar specializāciju mūzikas terapijā. Eiropas sertifikāts regulatīvās audiologopēdiskās terapijas metodes konsultants.

LAIKS

06.11.2017. plkst. 19:00 – 20:00

VIETA

Tomatis centrs, Ainažu 6, Jugla, Rīga

MĒRĶAUDITORIJA

Pediatri, izglītības iestāžu pedagogi, sociālie darbinieki, psihologi, logopēdi, speciālie pedagogi, metodiķi, iestāžu vadītāji, bērnu vecāki un topošās māmiņas kā arī citi interesenti

PIETEIKŠANĀS


SAMAKSA

Pieteikšanās pa tālr. 27058979 vai rakstot uz berni.muzika@gmail.com. Vietu skaits ierobežots.

Prezentācija bezmaksas. Diagnostika Mākslu terapijas dienu ietvaros ar 50 % atlaidi – 15 eiro. Uz diagnostiku jāpiesakās atsevišķi.Individuālās sesijas deju un kustību terapijā

APRAKSTS

Sesijā būs iespēja gūt īsu informāciju, par to, kas ir deju un kustību terapija; pieredzēt, kā notiek nodarbība šī terapijas veida ietvaros; palūkoties un meklēt risinājumu savai  konkrētai grūtībai deju un kustību terapijas kontekstā.  

ORGANIZĒ

Zanda Lauva, sertificēta mākslas terapeite ar specializāciju deju un kustību terapijā, sertificēta supervizore, Rīgas Stradiņa universitātes docētāja

LAIKS

07.11.2017. plkst. 12:30 – 16:00

Sesijas ilgums 60 min

VIETA

Jauno ģimeņu atbalsta centrā "Pūriņu skola", Beātes ielā 10, Valmiera

MĒRĶAUDITORIJA

Jaunieši un pieaugušie

PIETEIKŠANĀS, SAMAKSA

Pieteikšanās vismaz divas dienas iepriekš pa tālr. 26357358 vai e-pastu: zanda.lauva@gmail.com

Samaksa ar atlaidi – 7 euro.Lekcija „Mūzikas terapija speciālajā pedagoģijā”

APRAKSTS

Neliels ieskats mākslu terapijā. Kas ir mūzikas terapija un tās pielietojamība pirmsskolas izglītības iestādē.

ORGANIZĒ

Iveta Škraba, sertificēta mākslas terapeite ar specializāciju mūzikas terapijā

LAIKS

07.11.2017. plkst. 17:00 – 19:00

VIETA

Rīgas PII "Mežaparks", Stokholmas iela 3a, Rīga

MĒRĶAUDITORIJA

Rīgas PII "Mežaparks" audzēkņu vecākiem

PIETEIKŠANĀS, SAMAKSA

Pieteikšanās pa tālr. 29218099

BezmaksasKonsultācijas deju un kustību terapijā

APRAKSTS

Konsultācijas būs piemērotas cilvēkiem: kam ir interese izpētīt savas jūtas un ķermeni; apzināt, kā veidojas ķermenī spriedze; iemācīties izpaust savas jūtas un iekšējas izjūtas kustībā; iemācīties atslābināties; pārvarēt bailes vai šaubas par to, vai sanāk sākt dejot; radoši izpausties; nonākt kontaktā ar savam vajadzībām; mazināt hronisku spriedzi un kā arī sāpes; iegūt iemaņas attiecību veidošanā vai piedzīvot drošu kontaktu ar cilvēkiem.

Tā par arī konsultācijā varēs iepazīties ar deju un kustību terapijas specializāciju un saprast, vai tas der ilgstošam terapeitiskam procesam.

ORGANIZĒ

Lidija Naumova, sertificēta mākslas terapeite ar specializāciju deju un kustību terapijā

LAIKS

07.11.2017. plkst. 14:00 – 17:00

VIETA

Pulkveža Brieža iela 15A, 106. telpa, Rīga

MĒRĶAUDITORIJA

Pieaugušie, vecāki ar bērniem (2 līdz 10 gadi)

PIETEIKŠANĀS, SAMAKSA

Pieteikšanās pa tālr. 29605089

Samaksa ar atlaidi – 12 euro.Praktiski izglītojošs seminārs sociālajiem darbiniekiem par vizuāli plastisko mākslas terapiju

APRAKSTS

Vizuāli plastiskās mākslas terapijas tehnikas, pieejas un mākslas terapeita nozīme sociālas aprūpes vidē. Mākslas terapija ir dinamiska, tā sniedz jaunas iespējas preventīvajā darbā ar sabiedrības problēmgrupām, jo tiek veicināta to socializācija, emocionālā pašregulācija, dezadaptīvo paternu korekcija un jaunu uzvedības modeļu apgūšana starppersonu attiecībās u. c.

ORGANIZĒ

Inta Gžibovska, sertificēta mākslas terapeite ar specializāciju vizuāli plastiskajā mākslas terapijā

LAIKS

08.11.2017. plkst. 16:00 – 18:00

VIETA

Aglonas novada sociālais dienests, Jaunciema iela 35, Aglona

MĒRĶAUDITORIJA

Aglonas novada sociālā dienesta darbinieki

PIETEIKŠANĀS


SAMAKSA

Pieteikšanās pie sociālā dienesta vadītājas Ārijas Perševicas: tālr. 29403536, e-pasts: arija.persevica@aglona.lv

Bezmaksas

 


Interaktīva iepazīšanās lekcija „Drāmas terapija dzīvei”

APRAKSTS

Lekcijas laikā būs iespējams uzzināt drāmas terapijas darbības pamatprincipus un to kā drāmas terapija var palīdzēt risināt dažādas psiholoģiskas un emocionālas grūtības, kā arī stiprināt personīgos resursus.

ORGANIZĒ

Anna Šteina, sertificēta mākslas terapeite ar specializāciju drāmas terapijā un sertificēta supervizore. Diplomēta aktrise. Aktiera meistarības un runas pasniedzēja

LAIKS

08.11.2017. plkst. 19:00 – 21:00

VIETA

Saules nams, „Bērzulejas”, Ādažu novads

MĒRĶAUDITORIJA

Ikviens interesents. Minimālais dalībnieku skaits 10, maksimālais dalībnieku skaits 25.

NB! Lai apmeklētu lekciju un drāmas terapiju nav nepieciešamas īpašas mākslinieciskas vai aktieriskas dotības vai iepriekšēja pieredze teātra mākslā!

PIETEIKŠANĀS


SAMAKSA

Pieteikšanās rakstot uz e-pastu: steina007@inbox.lv vai zvanot pa tālr. 29171558 (Anna Šteina) līdz 03.11.2017.

Ziedojums 3 eiro (telpu apmaksai)Prezentācija „Tomatis metode”

APRAKSTS

Iepazīšanās ar Tomatis metodes pielietošanas iespējām, audiovokālo ciklu un Forbrain.

Tomatis metode ir sensorās integrācijas metode korekcijas darbam ar valodas, emocionāliem, psihiskās attīstības aizturi īpašiem bērniem. To pielieto individuāli un grupās, skolās un pirmsskolas iestādēs, rehabilitācijas centros.

Tomatis metodes konsultants veic diagnostiku, izstrādā individuālās programmas. www.tomatis.com,www.tomatislatvia.com.

ORGANIZĒ

Lillija Kirsanova, Tomatis centra vadītāja, Tomatis metodes konsultants, mag. ves.apr., mākslas terapeite ar specializāciju mūzikas terapijā. Eiropas sertifikāts regulatīvās audiologopēdiskās terapijas metodes konsultants.

LAIKS

08.11.2017. plkst. 16:00 – 17:00

VIETA

Tomatis centrs, Ainažu 6, Jugla, Rīga

MĒRĶAUDITORIJA

Pediatri, izglītības iestāžu pedagogi, sociālie darbinieki, psihologi, logopēdi, speciālie pedagogi, metodiķi, iestāžu vadītāji, bērnu vecāki un topošās māmiņas kā arī citi interesenti

PIETEIKŠANĀS


SAMAKSA

Pieteikšanās pa tālr. 27058979 vai rakstot uz berni.muzika@gmail.com. Vietu skaits ierobežots.

Prezentācija bezmaksas. Diagnostika Mākslu terapijas dienu ietvaros ar 50 % atlaidi – 15 eiro. Uz diagnostiku jāpiesakās atsevišķi.

 


Drāmas terapijas tematiskās sesijas “Es – savas dzīves saimnieks”

APRAKSTS

Drāmas terapija resursu apzināšanai un mērķu nospraušanai. Eklektiskā pieeja drāmas terapijā, izmantojot arī koučinga, sistēmiskās terapijas un eksistenciālās terapijas elementus.

ORGANIZĒ

Sandra Aleksandra Hartmane, sertificēta mākslas terapeite ar specializāciju drāmas terapijā un sertificēta supervizore

LAIKS

08.11.2017. plkst. 12:00  17:00

Sesijas ilgums pusaudžiem 50 min., pieaugušajiem 60 min.,

pāriem un ģimenēm – 90 min.

VIETA

Brīvības iela 99 – 7, 5. stāvs, Rīga

MĒRĶAUDITORIJA

Pusaudži, pieaugušie, pāri, ģimenes

Sesijas pēc izvēles var notikt latviešu vai krievu valodā

PIETEIKŠANĀS


SAMAKSA

Vietu skaits ierobežots. Nepieciešams vismaz vienu dienu iepriekš pieteikties pa tālr. 29284543 vai uz e-pastu s.hartmane@gmail.com

Mākslu terapijas dienu ietvaros tiek piedāvāta cenu atlaide,

cena ar atlaidi 10 eiro individuālā sesija, pāriem un ģimenēm 15 eiro sesija

 


Deju un kustību terapijas iepazīšanās sesija

APRAKSTS

Sesijas laikā būs iespēja uzzināt, kas ir deju un kustību terapija, kā izbaudīt uz savas ādas šī mākslu terapijas veida tehnikas, metodes un ietekmi uz personisko labsajūtu.

Pasākums notiek sadarbībā ar Vārkavas pagasta domes izsludinātajām „Veselības dienām”

ORGANIZĒ

Linda Kante, sertificēta mākslas terapeite ar specializāciju deju un kustību terapijā

LAIKS

08.11.2017. plkst. 11:00 – 12:30

VIETA

Vārkavas tautas nams, Vārkavas pagasts, Vārkava

MĒRĶAUDITORIJA

Ikviens interesents.

PIETEIKŠANĀS, SAMAKSA

Pieteikšanās pie Vārkavas novada domes projektu vadītājas Lindas Pudules pa e-pastu: linda.pudule@varkava.lv

BezmaksasIndividuālās sesijas deju un kustību terapijā

APRAKSTS

Sesijā būs iespēja gūt īsu informāciju, par to, kas ir deju un kustību terapija; pieredzēt, kā notiek nodarbība šī terapijas veida ietvaros; palūkoties un meklēt risinājumu savai  konkrētai grūtībai deju un kustību terapijas kontekstā. 

ORGANIZĒ

Zanda Lauva, sertificēta mākslas terapeite ar specializāciju deju un kustību terapijā, sertificēta supervizore, Rīgas Stradiņa universitātes docētāja

LAIKS

09.11.2017. plkst. 12:00 – 17:00

Sesijas ilgums 60 min

VIETA

Pulkveža Brieža iela 15A, 106. telpa, Rīga

MĒRĶAUDITORIJA

Jaunieši un pieaugušie

PIETEIKŠANĀS, SAMAKSA

Pieteikšanās vismaz divas dienas iepriekš pa tālr. 26357358 vai e-pastu: zanda.lauva@gmail.com

Samaksa ar atlaidi – 10 euro.Seminārs ar praktisku meistarklasi “Iepazīsti sevi ar mākslas terapiju”

APRAKSTS

Seminārs ar praktisku meistarklasi “Iepazīsti sevi ar mākslas terapiju”. Uzzini, kā mākslas terapija var palīdzēt dažādu saslimšanu ārstēšanā un pamēģini to praksē”

ORGANIZĒ

Dita Baumane-Auza, VCA ginekoloģe - dzemdību speciāliste, sertificēta mākslas terapeite ar specializāciju vizuāli plastiskajā mākslas terapijā, Rīgas Stradiņa universitātes docētāja, Dr., Mg.sc.sal.

LAIKS

09.11.2017plkst.12:00 – 13:30

VIETA

VC “ELITE”, Anniņmuižas bulvārī 85, Rīga

MĒRĶAUDITORIJA

Ikviens interesents

PIETEIKŠANĀS


SAMAKSA

Iepriekšēja pieteikšanās obligāta līdz 5. novembrim VCA Elite administrācijā pie sekretāres 7.stāvā vai pa tālr.27840275.

BezmaksasKonsultācijas deju un kustību terapijā

APRAKSTS

Konsultācijas būs piemērotas cilvēkiem: kam ir interese izpētīt savas jūtas un ķermeni; apzināt, kā veidojas ķermenī spriedze; iemācīties izpaust savas jūtas un iekšējas izjūtas kustībā; iemācīties atslābināties; pārvarēt bailes vai šaubas par to, vai sanāk sākt dejot; radoši izpausties; nonākt kontaktā ar savam vajadzībām; mazināt hronisku spriedzi un kā arī sāpes; iegūt iemaņas attiecību veidošanā vai piedzīvot drošu kontaktu ar cilvēkiem.

Tā par arī konsultācijā varēs iepazīties ar deju un kustību terapijas specializāciju un saprast, vai tas der ilgstošam terapeitiskam procesam.

ORGANIZĒ

Lidija Naumova, sertificēta mākslas terapeite ar specializāciju deju un kustību terapijā

LAIKS

09.11.2017. plkst. 09:00 – 12:00 un 18:00 – 20:00

VIETA

Pulkveža Brieža iela 15A, 106. telpa, Rīga

MĒRĶAUDITORIJA

Pieaugušie, vecāki ar bērniem (2 līdz 10 gadi)

PIETEIKŠANĀS, SAMAKSA

Pieteikšanās pa tālr. 29605089

Samaksa ar atlaidi – 12 euro.Individuāla sesija mākslu terapijā

APRAKSTS

Piedāvāju individuālās sesijas, kurās, izmantojot mākslu terapiju, varēs iegūt priekšstatu par mākslu terapijas iespējām savas problēmas risināšana

ORGANIZĒ

Sandra Mihailova, sertificēta mākslas terapeite ar specializāciju deju un kustību terapijā, RSU asoc.prof., LMTAA valdes priekšsēdētāja

LAIKS

09.11.2017. plkst. 14:00 – 17:00

Konsultācijas ilgums 50 minūtes

VIETA

Sarkandaugava, Rīga

MĒRĶAUDITORIJA

Interesenti, kas meklē atbildes uz saviem jautājumiem, kas vēlas labāk iepazīt sevi un risināt sev svarīgi jautājumu izmantojot mākslu, kustību utml.

PIETEIKŠANĀS, SAMAKSA

Pieteikšanās pa tālr. 29144606

Bezmaksas

 


Drāmas terapijas tematiskās sesijas “Es – savas dzīves saimnieks”

APRAKSTS

Drāmas terapija resursu apzināšanai un mērķu nospraušanai. Eklektiskā pieeja drāmas terapijā, izmantojot arī koučinga, sistēmiskās terapijas un eksistenciālās terapijas elementus.

ORGANIZĒ

Sandra Aleksandra Hartmane, sertificēta mākslas terapeite ar specializāciju drāmas terapijā un sertificēta supervizore

LAIKS

09.11.2017. plkst. 12:00  17:00

Sesijas ilgums pusaudžiem 50 min., pieaugušajiem 60 min.,

pāriem un ģimenēm – 90 min.

VIETA

Brīvības iela 99 – 7, 5. stāvs, Rīga

MĒRĶAUDITORIJA

Pusaudži, pieaugušie, pāri, ģimenes

Sesijas pēc izvēles var notikt latviešu vai krievu valodā

PIETEIKŠANĀS


SAMAKSA

Vietu skaits ierobežots. Nepieciešams vismaz vienu dienu iepriekš pieteikties pa tālr. 29284543 vai uz e-pastu s.hartmane@gmail.com

Mākslu terapijas dienu ietvaros tiek piedāvāta cenu atlaide,

cena ar atlaidi 10 eiro individuālā sesija, pāriem un ģimenēm 15 eiro sesija

 


Bezmaksas konsultācija pie mūzikas terapeita

APRAKSTS

Bezmaksas mūzikas terapijas sesija / konsultācija pie sertificēta mākslas terapeita mūzikas specializācijā

ORGANIZĒ

Jānis Rotšteins, sertificēts mākslas terapeits ar specializāciju mūzikas terapijā

LAIKS

10.11.2017. plkst.16:00 – 18:00

Konsultācijas ilgums 30 minūtes

VIETA

Ceriņu iela 7Bauska

MĒRĶAUDITORIJA

Bērni, pusaudži, pieaugušie, ģimenes

PIETEIKŠANĀS, SAMAKSA

Pieteikšanās iepriekš vienojoties pa tālr. 29731016

Bezmaksas

 


Konsultācijas deju un kustību terapijā

APRAKSTS

Konsultācijas būs piemērotas cilvēkiem: kam ir interese izpētīt savas jūtas un ķermeni; apzināt, kā veidojas ķermenī spriedze; iemācīties izpaust savas jūtas un iekšējas izjūtas kustībā; iemācīties atslābināties; pārvarēt bailes vai šaubas par to, vai sanāk sākt dejot; radoši izpausties; nonākt kontaktā ar savam vajadzībām; mazināt hronisku spriedzi un kā arī sāpes; iegūt iemaņas attiecību veidošanā vai piedzīvot drošu kontaktu ar cilvēkiem.

Tā par arī konsultācijā varēs iepazīties ar deju un kustību terapijas specializāciju un saprast, vai tas der ilgstošam terapeitiskam procesam.

ORGANIZĒ

Lidija Naumova, sertificēta mākslas terapeite ar specializāciju deju un kustību terapijā

LAIKS

11.11.2017. plkst. 14:00 – 17:00

VIETA

Pulkveža Brieža iela 15A, 106. telpa, Rīga

MĒRĶAUDITORIJA

Pieaugušie, vecāki ar bērniem (2 līdz 10 gadi)

PIETEIKŠANĀS, SAMAKSA

Pieteikšanās pa tālr. 29605089

Samaksa ar atlaidi – 12 euro.

  

Prezentācija „Tomatis metode”

APRAKSTS

Iepazīšanās ar Tomatis metodes pielietošanas iespējām, audiovokālo ciklu un Forbrain.

Tomatis metode ir sensorās integrācijas metode korekcijas darbam ar valodas, emocionāliem, psihiskās attīstības aizturi īpašiem bērniem. To pielieto individuāli un grupās, skolās un pirmsskolas iestādēs, rehabilitācijas centros.

Tomatis metodes konsultants veic diagnostiku, izstrādā individuālās programmas 

www.tomatis.comwww.tomatislatvia.com.

ORGANIZĒ

Lillija Kirsanova, Tomatis centra vadītāja, Tomatis metodes konsultants, mag. ves.apr., mākslas terapeite ar specializāciju mūzikas terapijā. Eiropas sertifikāts regulatīvās audiologopēdiskās terapijas metodes konsultants.

LAIKS

28.10.2017. plkst. 10:30 – 11:30

VIETA

Tomatis centrs, Ainažu 6, Jugla, Rīga

MĒRĶAUDITORIJA

Pediatri, izglītības iestāžu pedagogi, sociālie darbinieki, psihologi, logopēdi, speciālie pedagogi, metodiķi, iestāžu vadītāji, bērnu vecāki un topošās māmiņas kā arī citi interesenti

PIETEIKŠANĀS


SAMAKSA

Pieteikšanās pa tālr. 27058979 vai rakstot uz berni.muzika@gmail.com. Vietu skaits ierobežots.

Prezentācija bezmaksas. Diagnostika Mākslu terapijas dienu ietvaros ar 50 % atlaidi – 15 eiro. Uz diagnostiku jāpiesakās atsevišķi.

 

 

Mākslas terapijas programmas atvērtā nodarbība „Deju un kustību terapija I”

APRAKSTS

Rīgas Stradiņa universitātes profesionālā maģistra studiju programma „Mākslas terapija” piedāvā atvērto nodarbību Deju un kustību terapijas specializācijā. Nodarbības laikā būs iespēja gūt ieskatu studiju procesā.

ORGANIZĒ

Nodarbību vada Indra Majore-Dūšele, Rīgas Stradiņa universitātes docētāja, sertificēta mākslas terapeite ar specializāciju deju un kustību terapijā

LAIKS

28.10.2017. plkst. 09:00 – 10:30

VIETA

Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrs Anniņmuižas ielā 26a, 032. telpa, Rīga

MĒRĶAUDITORIJA

Potenciālie studenti

PIETEIKŠANĀS, SAMAKSA

Pieteikšanās pa e-pastu: Jana.Duhovska@rsu.lv

Bezmaksas

 


Mākslas terapijas programmas atvērtā nodarbība „Vizuāli plastiskā mākslas terapija I”

APRAKSTS

Rīgas Stradiņa universitātes profesionālā maģistra studiju programma „Mākslas terapija” piedāvā atvērto nodarbību Vizuāli plastiskā mākslas terapijas specializācijā. Nodarbības laikā būs iespēja gūt ieskatu studiju procesā.

ORGANIZĒ

Nodarbību vada Dita Baumane-Auza, Rīgas Stradiņa universitātes docētāja, sertificēta mākslas terapeite specializāciju vizuāli plastiskajā mākslas terapijā

LAIKS

28.10.2017. plkst. 09:00 – 12:15

VIETA

Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrs Anniņmuižas ielā 26a, 021. telpa, Rīga

MĒRĶAUDITORIJA

Potenciālie studenti

PIETEIKŠANĀS, SAMAKSA

Pieteikšanās pa e-pastu: Jana.Duhovska@rsu.lv

Bezmaksas

 

 

Prezentācija „Tomatis metode”

APRAKSTS

Iepazīšanās ar Tomatis metodes pielietošanas iespējām, audiovokālo ciklu un Forbrain.

Tomatis metode ir sensorās integrācijas metode korekcijas darbam ar valodas, emocionāliem, psihiskās attīstības aizturi īpašiem bērniem. To pielieto individuāli un grupās, skolās un pirmsskolas iestādēs, rehabilitācijas centros.

Tomatis metodes konsultants veic diagnostiku, izstrādā individuālās programmas. www.tomatis.com,www.tomatislatvia.com.

ORGANIZĒ

Lillija Kirsanova, Tomatis centra vadītāja, Tomatis metodes konsultants, mag. ves.apr., mākslas terapeite ar specializāciju mūzikas terapijā. Eiropas sertifikāts regulatīvās audiologopēdiskās terapijas metodes konsultants.

LAIKS

29.10.2017. plkst. 10:30 – 11:30

VIETA

Tomatis centrs, Ainažu 6, Jugla, Rīga

MĒRĶAUDITORIJA

Pediatri, izglītības iestāžu pedagogi, sociālie darbinieki, psihologi, logopēdi, speciālie pedagogi, metodiķi, iestāžu vadītāji, bērnu vecāki un topošās māmiņas kā arī citi interesenti

PIETEIKŠANĀS


SAMAKSA

Pieteikšanās pa tālr. 27058979 vai rakstot uz berni.muzika@gmail.com. Vietu skaits ierobežots.

Prezentācija bezmaksas. Diagnostika Mākslu terapijas dienu ietvaros ar 50 % atlaidi – 15 eiro. Uz diagnostiku jāpiesakās atsevišķi.

 

 

Mūzikas terapijas meistarklase „Skaņu spēks”

APRAKSTS

Dalībniekiem būs iespēja sajust radošā spēka potenciālu un izprast savus iekšējos resursus, pielietojot skaņu interpretācijas veicinot mijiedarbību sajūtām ķermenī un ārpus tā.

ORGANIZĒ

Inga Bērziņa, praktizējoša mākslas terapeite ar specializāciju mūzikas terapijā, strādā SIA “Klīnika Piramīda”, Latvijas Nacionālās operas un baleta teātra kora vokāliste, vokālais un mūzikas pedagogs. Kopš 2014. gada lasa lekcijas un vada vokālās pašizaugsmes grupas pašdarbības koru rīkotajās meistarklasēs. Biedrības “Latvijas mūzikas terapijas asociācija” biedre.

LAIKS

30.10.2017. plkst. 19:00 – 20:30

VIETA

SIA Klīnika Piramīda 3, Kalnciema ielā 27, Rīga

MĒRĶAUDITORIJA

Jaunieši un pieaugušie, skaits – līdz 15 dalībnieku

PIETEIKŠANĀS, SAMAKSA

Pieteikšanās klīnikas reģistratūrā pa tālr. 29124727, 67293356, 25713215, 27090899

Bezmaksas

 


Prezentācija „Tomatis metode”

APRAKSTS

Iepazīšanās ar Tomatis metodes pielietošanas iespējām, audiovokālo ciklu un Forbrain.

Tomatis metode ir sensorās integrācijas metode korekcijas darbam ar valodas, emocionāliem, psihiskās attīstības aizturi īpašiem bērniem. To pielieto individuāli un grupās, skolās un pirmsskolas iestādēs, rehabilitācijas centros.

Tomatis metodes konsultants veic diagnostiku, izstrādā individuālās programmas. www.tomatis.com,www.tomatislatvia.com.

ORGANIZĒ

Lillija Kirsanova, Tomatis centra vadītāja, Tomatis metodes konsultants, mag. ves.apr., mākslas terapeite ar specializāciju mūzikas terapijā. Eiropas sertifikāts regulatīvās audiologopēdiskās terapijas metodes konsultants.

LAIKS

30.10.2017. plkst. 18:00 – 19:00

VIETA

Tomatis centrs, Ainažu 6, Jugla, Rīga

MĒRĶAUDITORIJA

Pediatri, izglītības iestāžu pedagogi, sociālie darbinieki, psihologi, logopēdi, speciālie pedagogi, metodiķi, iestāžu vadītāji, bērnu vecāki un topošās māmiņas kā arī citi interesenti

PIETEIKŠANĀS


SAMAKSA

Pieteikšanās pa tālr. 27058979 vai rakstot uz berni.muzika@gmail.com. Vietu skaits ierobežots.

Prezentācija bezmaksas. Diagnostika Mākslu terapijas dienu ietvaros ar 50 % atlaidi – 15 eiro. Uz diagnostiku jāpiesakās atsevišķi.

 


Prezentācija „Mūzikas terapijas grupu specifika bērniem ar jauktiem uzvedības traucējumiem”

APRAKSTS

Pacientiem ar jauktiem uzvedības traucējumiem mūzikas terapija ietekmē un veicina valodas, kognitīvo spēju, sociālo kontaktu un komunikācijas veidošanu. Terapijas sesiju laikā izmanto auditīvas atpazīšanas spēles formas, kurā specifiski notiek skaņu identificēšana, diferencēšana un skaņu īpašību atpazīšana. Improvizācijā pielieto tēmu, situāciju, fiziskā stāvokļa un emociju brīvu atskaņošanu ar instrumentu vai balss palīdzību, veidojot dialogu. Grupas aktivitāšu procesā muzicēšana ansamblī ir muzikāla skaņdarba radīšana, savukārt, dziesmu dziedāšana stimulē runu un atmiņu, veido pozitīvu emocionālo pieredzi. Līdz ar to, tiek mazināti un koriģēti pacientu jauktie uzvedības traucējumi.

ORGANIZĒ

Aralda Bužere, mākslas terapeite ar specializāciju mūzikas terapijā

LAIKS

31.10.2017. plkst. 11:00 – 12:30

VIETA

Liepājas VSIA Piejūras slimnīcas, dienas stacionāra mūzikas terapijas telpa, Jūrmalas ielā 2, Liepāja

MĒRĶAUDITORIJA

Dienas stacionāra pacientu vecāki, personāls u.c. interesenti

PIETEIKŠANĀS, SAMAKSA

Pieteikšanās līdz 20.oktobrim pa tālr. 29767598 (Aralda)

Bezmaksas

 


Lekcija „Mūzikas terapija speciālajā pedagoģijā”

APRAKSTS

Neliels ieskats mākslu terapijā. Kas ir mūzikas terapija un tās pielietojamība pirmsskolas izglītības iestādē.

ORGANIZĒ

Iveta Škraba, sertificēta mākslas terapeite ar specializāciju mūzikas terapijā

LAIKS

31.10.2017. plkst. 13:00 – 15:00

VIETA

Rīgas PII "Mežaparks", Stokholmas iela 3a, Rīga

MĒRĶAUDITORIJA

Rīgas PII "Mežaparks" darbiniekiem

PIETEIKŠANĀS, SAMAKSA

Pieteikšanās pa tālr. 29218099

Bezmaksas

 


Vizuāli plastiskās mākslas terapijas nodarbība sociālās aprūpes centrā "Aglona" 

APRAKSTS

Beidzot darba gaitas, senioriem samazinās sociālā aktivitāte. Bieži vien cilvēki noslēdzas sevī, jūtas nevajadzīgi un atstumti, cieš no uzmanības deficīta. Mākslas terapija palīdz atbrīvoties no negatīvajām emocijām, sasprindzinājuma un bailēm, palīdz rast spēku dzīvei, atjauno ticību sev un uzlabo labsajūtu.

ORGANIZĒ

Inta Gžibovska, sertificēta mākslas terapeite ar specializāciju vizuāli plastiskajā mākslas terapijā

LAIKS

02.11.2017. plkst. 16:00 – 17:00

VIETA

Sociālās aprūpes centrs "Aglona", „Salenieki”, Aglonas pagasts, Aglonas novads

MĒRĶAUDITORIJA

Sociālā aprūpes centra "Aglona" klienti, dalībnieku skaits – līdz 10 klientiem

PIETEIKŠANĀS, SAMAKSA

Pieteikšanās pie centra sociālā darbinieka

BezmaksasBezmaksas konsultācija pie mūzikas terapeita

APRAKSTS

Bezmaksas mūzikas terapijas sesija / konsultācija pie sertificēta mākslas terapeita mūzikas specializācijā

ORGANIZĒ

Jānis Rotšteins, sertificēts mākslas terapeits ar specializāciju mūzikas terapijā

LAIKS

03.11.2017. plkst.16:00 – 18:00

Konsultācijas ilgums 30 minūtes

VIETA

Ceriņu iela 7Bauska

MĒRĶAUDITORIJA

Bērni, pusaudži, pieaugušie, ģimenes

PIETEIKŠANĀS, SAMAKSA

Pieteikšanās iepriekš vienojoties pa tālr. 29731016

Bezmaksas

 

 

Deju un kustību terapijas meistarklase „Mūsu robežas mūs sargā – apzinies savas robežas kustībā”

APRAKSTS

Meistarklases mērķis ir izpētīt un izjust grupā savas robežas dažāda veida grupas aktivitātēs: Kādas ir mūsu robežas? Kur tās sākas un beidzas? Kādās aktivitātēs, uzdevumos es jūtos atvērts, bet kādos – aizvērts? Kā es izjūtu iekšējos signālus mainīt robežas un distanci attiecībā pret citiem? Kā es sajūtu citu cilvēku robežas?

ORGANIZĒ

Lidija Naumova, sertificēta mākslas terapeite ar specializāciju deju un kustību terapijā

LAIKS

04.11.2017. plkst. 11:00 – 13:00

VIETA

Pulkveža Brieža iela 15A, 106. telpa, Rīga

MĒRĶAUDITORIJA

Ikviens interesents. Vietu skaits ierobežots.

PIETEIKŠANĀS, SAMAKSA

Pieteikšanās pa tālr. 29605089.

Bezmaksas


 

Bezmaksas konsultācija pie mūzikas terapeita

APRAKSTS

Bezmaksas mūzikas terapijas sesija / konsultācija pie sertificēta mākslas terapeita mūzikas specializācijā

ORGANIZĒ

Jānis Rotšteins, sertificēts mākslas terapeits ar specializāciju mūzikas terapijā

LAIKS

04.11.2017. plkst.11:00 – 15:00

Konsultācijas ilgums 30 minūtes

VIETA

Ceriņu iela 7Bauska

MĒRĶAUDITORIJA

Bērni, pusaudži, pieaugušie, ģimenes

PIETEIKŠANĀS, SAMAKSA

Pieteikšanās iepriekš vienojoties pa tālr. 29731016

Bezmaksas