Supervizoru saraksts mākslu terapijas specializācijās:


(Supervizori atbilst LMTAA sertifikācijas komisijas 2016. gada 11. marta un 01.aprīļa lēmuma 

3.1.1. punktam par supervizora kvalifikāciju atbilstoši supervīzijām specializācijā)


 

SUPERVIZORI DEJU UN KUSTĪBU TERAPIJĀ:

Ieva Rasa

29664447

ievarasa@inbox.lv

Indra Majore-Dūšele

29577764

indra.majore.d@gmail.com

Kristīne Vende-Kotova

29468894

kristine.vende@gmail.com

Sandra Mihailova

29144606

sandra.j@inbox.lv

Simona Orinska

29394500

simona.orinska@gmail.com

Zanda Lauva

26357358

zanda.lauva@gmail.com

Ārzemju supervizori:

 

Dr. Vicky Karkou

 

 

Dr. Bonnie Meekums

 

 

 

 

SUPERVIZORI DRĀMAS TERAPIJĀ:

Aelita Vagale

26112238

aelita.vagale@gmail.com

Anna Šteina

29171558

steina007@inbox.lv

Sandra Hartmane

29284543

s.hartmane@gmail.com

Ārzemju supervizori:

 

 

 

 

 

 

SUPERVIZORI MŪZIKAS TERAPIJĀ:

Inese Paiča

26482287

inesepaica@gmail.com

Ineta Heinsberga

29442320

ineta.heinsberga@inbox.lv

Mirdza Paipare

29799951

mirdza.paipare@liepu.lv

Sandra Barsineviča

28374480 

sandra29@inbox.lv


 

Ārzemju supervizori:

Dr. Elen Fitzthum

 

fitzthum@aon.at

Dr. Vilmante Aleksiene

 

vilmante_aleksiene@yahoo.com

Heidi Fausch

 

hfausch@musiktherapie-fausch.ch

 

 

SUPERVIZORI VIZUĀLI PLASTISKAJĀ MĀKSLAS TERAPIJĀ:

Anda Upmale

29109191

anda.upmale@rsu.lv 

Edīte Krevica

26209880

edite.krevica@inbox.lv

Ilze Dreifelde

26328834

ilze.dreifelde@gmail.com

Iveta Jermolājeva

28858141

iveta.jermolajeva@gmail.com

Kristīne Mārtinsone

29256229

k.martinsone@gmail.com

Ārzemju supervizori:

Dr. Caryl Sibbett

 

c.sibbett@qub.ac.uk